Chào mọi người!
Mọi người cho em hỏi ở đây có ai đã đăng ký nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia chưa ạ? Em có tìm hiểu qua về chi phí và cách thức đăng ký rồi nhưng vì giờ mới tìm hiểu nên chưa chắc lắm.
Ai biết tài liệu hướng dẫn nào hoặc làm rồi chỉ em với ạ!
Em cảm ơn mọi người! <3

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet