Chữ ký của một người không giống nhau … phạt từ 5 triệu đến 10 triệu :p Khôn…

Chữ ký của một người không giống nhau … phạt từ 5 triệu đến 10 triệu :p

Không biết “mấy tay ở trển” soạn dự thảo … ký 10 lần các chữ ký có giống nhau hết không nữa :v :v :v

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtddlyk/dtddlyk_chitiet?id=13542&_afrLoop=14951008895669114#!%40%40%3F_afrLoop%3D14951008895669114%26id%3D13542%26_adf.ctrl-state%3D12eio9834b_4

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

One thought on “Chữ ký của một người không giống nhau … phạt từ 5 triệu đến 10 triệu :p Khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *