Trốn đóng Bảo hiểm xã hội, gian lận trong bảo hiểm XH sẽ bị đi tù chiểu theo luậ…

Trốn đóng Bảo hiểm xã hội, gian lận trong bảo hiểm XH sẽ bị đi tù chiểu theo luật hình sự chứ không có chuyện rút kinh nghiệm sâu sắc đâu ạ!Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Trốn đóng Bảo hiểm xã hội, gian lận trong bảo hiểm XH sẽ bị đi tù chiểu theo luậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *