Mọi người ơi cho em hỏi tý : Nếu nộp lại báo cáo tài chính thì có cần làm công …

Mọi người ơi cho em hỏi tý :

Nếu nộp lại báo cáo tài chính thì có cần làm công văn không.Nếu không làm có bị phạt không vậy và yêu cầu nộp công văn hay mức phạt quy định ở thông tư nghị định nào? Em làm công văn rồi nhưng mà đi đi lại lại 2 lần rồi nhưng bị hành chưa nộp được.Định không nộp nữa nhưng lại sợ phạt.

Cả nhà tư vấn giúp em nhé !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi tý : Nếu nộp lại báo cáo tài chính thì có cần làm công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *