Cả nhà biết chỗ nào tuyển kế toán tổng hợp chỉ em mới ah. Có chị em muốn tim vie…

Cả nhà biết chỗ nào tuyển kế toán tổng hợp chỉ em mới ah. Có chị em muốn tim viec Kế toán tại Hà Nội , sinh năm 86
Kinh nghiệm 8 năm làm kế toán thương mại . Em cám ơn ah!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà biết chỗ nào tuyển kế toán tổng hợp chỉ em mới ah. Có chị em muốn tim vie…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *