Mọi người cho mình hỏi…Công ty mình mới thành lập và mở tài khoản ngân hàng……

Mọi người cho mình hỏi…Công ty mình mới thành lập và mở tài khoản ngân hàng…lúc mình lên sở kế hoạch đầu tư để đăng ký tài khoản ngân hàng ( phụ lục ii -1) nhưng họ không chịu…họ bảo là phải phụ lục II-13 thông tư 20-2015… nhưng mình nhìn phụ lục ấy là thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh…nên ko biết làm sao..? mọi người giúp mình..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi…Công ty mình mới thành lập và mở tài khoản ngân hàng……”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *