KÊ KHAI THUẾ – Khi nào thì được khấu trừ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu và…

KÊ KHAI THUẾ – Khi nào thì được khấu trừ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
—————————————————————————————————–
Mặc dù vấn đề này đã nói nhiều nhưng 1 số bạn mới đi làm và cũng nhiều bạn kê khai thuế rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ các chỉ tiêu kê khai thuế nên vẫn kê khai cả thuế GTGT không được khấu trừ vào chỉ tiêu được khấu trừ. Bài này mình xin đưa lại để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *