Hiện em đang gặp vấn đề nan giải về thuế nhà thầu, bơi trong thông tư nghị định…


Hiện em đang gặp vấn đề nan giải về thuế nhà thầu, bơi trong thông tư nghị định vẫn lăn tăn quá cần anh chị em trong gr giúp đỡ:
Công ty em mua cước vận tải biển của hãng tàu A (trụ sở ở Nhật Bản, văn phòng đại diện bán cước ở Hong Kong). Công ty em lại là có quan hệ liên kết với hãng tàu A. Vậy hãng tàu A phải chịu những loại thuế gì khi bán cước cho DN Việt Nam?
Em đọc TT103 kết hợp cùng luật thuế GTGT thì hãng tàu A không phải kê khai và nộp thuế GTGT, công ty em sẽ phải kê khai và nộp thuế TNDN hộ Cty A với tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế, khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Cty A đối với tuyến Việt Nam đi nước ngoài. Trong công văn 9735/CT-TTHT có trả lời “Dịch vụ giao nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, Công ty không phải khấu trừ thuế nhà thầu”.
Nhưng theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của VN và Nhật Bản thì miễn toàn bộ thuế doanh nghiệp đối với hoạt động vận tải quốc tế.
Anh chị nào trong gr có từng nghiên cứu trường hợp này trả lời giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Hiện em đang gặp vấn đề nan giải về thuế nhà thầu, bơi trong thông tư nghị định…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *