anh chị ơi. công ty e có KH chuyển tiền vào tài khoản công ty nhưng ko lấy Hóa đ…

anh chị ơi. công ty e có KH chuyển tiền vào tài khoản công ty nhưng ko lấy Hóa đơn jo e phải làm sao cho hợp lý ạ. Nội dung ghi chuyển tiền.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

2 thoughts on “anh chị ơi. công ty e có KH chuyển tiền vào tài khoản công ty nhưng ko lấy Hóa đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *