Cả nhà cho em hỏi vs. Ck em làm bên xây dựng.Em định mở cửa hàng kinh doanh vật…

Cả nhà cho em hỏi vs. Ck em làm bên xây dựng.Em định mở cửa hàng kinh doanh vật tư xây dựng. Nhưng liệu nên mở cửa hàng. Hay đăng ký thành lập công ty thì tốt hơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 30, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi vs. Ck em làm bên xây dựng.Em định mở cửa hàng kinh doanh vật…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *