mọi người cho em hỏi tí ạ! Công ty em lỡ đóng địa chỉ công ty mà bị mờ ( đóng hế…

mọi người cho em hỏi tí ạ!
Công ty em lỡ đóng địa chỉ công ty mà bị mờ ( đóng hết cả quyển luôn ạ) mà ghi được 10 tờ rồi, giờ xếp bắt hủy cả quyển thì thủ tục thế nào ạ!
Em cảm ơn mọi người trước ạ,
Em xin phép đăng cái hình cho đỡ trôi bài ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

4 thoughts on “mọi người cho em hỏi tí ạ! Công ty em lỡ đóng địa chỉ công ty mà bị mờ ( đóng hế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *