Cuộc sống nhiều khi cũng buồn cười. Trẻ không lo học hành, già như trái cà thì …

Cuộc sống nhiều khi cũng buồn cười.

Trẻ không lo học hành, già như trái cà thì đi học hành chăm ngoan ^-^

Đi học tiếng Anh khó vô cùng, nhưng Thức Nguyễn Văn vẫn phải học cho bằng được. Kế toán có thể giao tiếp tốt bằng tiếng anh, lương bổng cao gấp 2-3 lần kế toán không biết tiếng anh.

Vậy thì tại sao Anh Chị Em không đầu tư tiếng anh cho mình?

To learn never too later

Chúc Anh Chị Em có tuần cuối cùng của tháng 8/2017 nhiều hạnh phúc và thành công.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 28, 2017

account_box admin

24 thoughts on “Cuộc sống nhiều khi cũng buồn cười. Trẻ không lo học hành, già như trái cà thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *