Cho em hỏi nếu nghĩ việc hơn 4tháng rồi mà công ty ko chịu trả sổ bảo hiểm,thì e…

Cho em hỏi nếu nghĩ việc hơn 4tháng rồi mà công ty ko chịu trả sổ bảo hiểm,thì em phải xử lý sao.. Chỉ cho em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 28, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Cho em hỏi nếu nghĩ việc hơn 4tháng rồi mà công ty ko chịu trả sổ bảo hiểm,thì e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *