Nhợ cả nhà trợ giúp ah! Lần đầu e làm Hồ sơ đăng kí Ms thuế CN em nộp bản mềm ch…

Nhợ cả nhà trợ giúp ah!
Lần đầu e làm Hồ sơ đăng kí Ms thuế CN em nộp bản mềm cho thuế r, Còn phần bản cứng e in ra bị tách thành 2 bản ntn. Có cách nào in ra gọn vào 1 tờ ko ak.
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nhợ cả nhà trợ giúp ah! Lần đầu e làm Hồ sơ đăng kí Ms thuế CN em nộp bản mềm ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *