Đăng ký Unlugged Mucsic Night Hà Nội 9/9/2017 nào Link đăng ký tham dự chương…

Đăng ký Unlugged Mucsic Night Hà Nội 9/9/2017 nào
https://goo.gl/2n3nTB


– Link đăng ký tham dự chương trình https://goo.gl/2n3nTB
– BTC không nhận đăng ký hát;
– BTC sẽ ngừng nhận đăng ký khi đủ 30 bạn hoàn thiện 2 bước đăng ký;
– BTC liên tục cập nhật danh sách các bạn đã hoàn thiện đủ 2 bước;
– BTC chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà;
– BTC xin tạm ngừng thông báo này ở đây.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *