90% chuyển khoản Tui thấy nên áp dụng tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng hơn là áp…

90% chuyển khoản

Tui thấy nên áp dụng tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng hơn là áp “con số tuyệt đối” trên hóa đơn. Vì mục tiêu cuối cùng cũng sẽ là đánh giá nền kinh tế có tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng là bao nhiêu?

Khi áp tỷ lệ này, thì mấy dịch vụ kế toán loi nhoi cũng hạn chế bùa phép lung tung, dn cũng sẽ tự nâng trình độ quản lý tài chính.

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/thanh-toan-dien-tu/hoa-don-tren-10-trieu-dong-tra-qua-ngan-hang-moi-duoc-khau-tru-vat-3632809.html

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

One thought on “90% chuyển khoản Tui thấy nên áp dụng tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng hơn là áp…”

  • Tiền mất giá quá. Đi công tác ở vài ngày là hơn chục triệu liền.
    Tuy nhiên, Nam nghĩ nên làm để nền kinh tế minh bạch hơn, cũng mong là góp phần giảm tham nhũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *