Tổng gtri hợp đồng là 550tr. Cty đã xuất 1 hóa đơn 350tr ghi nội dung là ” tạm ứ…

Tổng gtri hợp đồng là 550tr. Cty đã xuất 1 hóa đơn 350tr ghi nội dung là ” tạm ứng theo hd số….ngay…” giờ quyết toán công trình còn 200tr ghi nội dung hóa đơn ntn mọi nguoi chỉ mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Tổng gtri hợp đồng là 550tr. Cty đã xuất 1 hóa đơn 350tr ghi nội dung là ” tạm ứ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *