Tình hình là sếp e có chuyển khoản từ công ty sang tài khoản cá nhân của một ngư…

Tình hình là sếp e có chuyển khoản từ công ty sang tài khoản cá nhân của một người k làm trong công ty giờ e phải xử lý như thế nào cho hợp lý ạ. Các bác giúp e với!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Tình hình là sếp e có chuyển khoản từ công ty sang tài khoản cá nhân của một ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *