Có bạn nào làm kế toán tổng hợp trong siêu thị hay TT thương mại không…

Có bạn nào làm kế toán tổng hợp trong siêu thị hay TT thương mại không mình muốn kết hợp vớiq mấy b? Khu vực Hà Nội,Hà Nam,Ninh Bình nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 24, 2017

account_box admin

One thought on “Có bạn nào làm kế toán tổng hợp trong siêu thị hay TT thương mại không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *