HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC RÀ SOÁT VÀ NHẬP DỮ LIỆU SỔ BHXH (Thực hiện theo CV 233 c…

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC RÀ SOÁT VÀ NHẬP DỮ LIỆU SỔ BHXH
(Thực hiện theo CV 233 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội)
Có bác nào ở quận Cầu Giấấy, và Đống Đa thực hiện công văn này chưa ạ? cho e xin ý kiến chút

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *