Cả nhà mình có ai biết phần mềm kế toán nào dùng ok thì chỉ mình với ạ. Nhưng giao diện giống phần mềm fast ạ. Bên mình chỉ mua ban hàng thương mại đơn thuần thôi ạ. Thank mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet