Hiện ĐH Bình Dương đang mở lớp liên thông Cao Đẳng Kế Toán lên Đại Học tại Trườn…

Hiện ĐH Bình Dương đang mở lớp liên thông Cao Đẳng Kế Toán lên Đại Học tại Trường Trung Cấp Công Nghiệp Bình Dương….! Trường nằm gần ngã tư 50/50 Thuận An Bình Dương…! Còn thiếu vài bạn nữa trường mở lớp các bạn đi học chung cho vui…!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *