Công ty cổ phần Karofi Việt Nam cần tuyển gấp chuyên viên C&B có kinh nghiệm, th…

Công ty cổ phần Karofi Việt Nam cần tuyển gấp chuyên viên C&B có kinh nghiệm, thành thạo excel. Ai về đội nhà em không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Công ty cổ phần Karofi Việt Nam cần tuyển gấp chuyên viên C&B có kinh nghiệm, th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *