Nhà mình cho em hỏi chút ah… Công ty em là công ty cổ phần… giờ em muốn đổi …

Nhà mình cho em hỏi chút ah…
Công ty em là công ty cổ phần… giờ em muốn đổi trụ sở kinh doanh nhưng vẫn cùng quận chi cục thuế quản lý cũ…
Thủ tục cần những gì ? Cám ơn cả nhà…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Nhà mình cho em hỏi chút ah… Công ty em là công ty cổ phần… giờ em muốn đổi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *