anh chị cho em hỏi là em có trụ sở chính ở thanh xuân, HN. em mới thành lập địa …

anh chị cho em hỏi là em có trụ sở chính ở thanh xuân, HN. em mới thành lập địa điểm kinh doanh ở Đống Đa, HN. vậy tờ khai thuế môn bài địa điểm kd em nộp ở đâu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “anh chị cho em hỏi là em có trụ sở chính ở thanh xuân, HN. em mới thành lập địa …”

 • Theo điều 17 Thông tư số 156/2013:
  Điều 17. Khai thuế môn bài
  1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
  ……………………………..

 • Dạ nhất trí rồi, làm trên HTKK 3.4.7
  – Chọn tờ khai lần đầu
  – Tích vào chỉ tiêu 21: Khai BS cho cở sở mới thành lập trong năm
  – Chú ý môn bài cho địa điểm kinh doanh thành lập vào nửa cuối năm TC = 1/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *