Bên dịch vụ thuế làm cho bên e làm bảng lương ntn, lương cơ bản 8triệu, …

Bên dịch vụ thuế làm cho bên e làm bảng lương ntn, lương cơ bản 8triệu, nhưng đóng bh là 4. 012.500đ như hình và tài sản cố định thì nói là khấu hao hết rồi nên giờ không có ps gì tscd bằng 0, mà doanh thu cty thì lớn cả trăm tỷ /năm thế này có nguy hiểm k các bác?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 15, 2017

account_box admin

One thought on “Bên dịch vụ thuế làm cho bên e làm bảng lương ntn, lương cơ bản 8triệu, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *