Mọi người cho mình hỏi: Mình làm 2 nơi đều ký hợp đồng dài hạn hết. Nơi A là đóng BHXH, nơi B không đóng. Tổng thu nhập 02 nơi dưới 9tr. Có phải khấu trừ 10% tại nợi B không?Cuối năm mình làm QT thuế TNCN thì như thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet