Tình hình là cty e mới kt thuế xong có 1 số đơn vị vì ko có tiền nên cty e chưa …

Tình hình là cty e mới kt thuế xong có 1 số đơn vị vì ko có tiền nên cty e chưa trả nợ… gối từ năm trc sang năm sau vậy mà thuế đòi giấy “xin gia hạn thanh toán” cho chữ ký của bên bán xác nhận. Bác nào có mẫu cho e xin với… Thanks ?????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Tình hình là cty e mới kt thuế xong có 1 số đơn vị vì ko có tiền nên cty e chưa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *