Mọi người ơi cho e hỏi cty e đang muốn đổi phần mềm kế toán . Mấy a c có thể tư …

Mọi người ơi cho e hỏi cty e đang muốn đổi phần mềm kế toán . Mấy a c có thể tư vấn giúp e phần mềm kế toán nào sử dụng tốt và cách thức mua như thế nào chỉ giúp e với ạ..e cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người ơi cho e hỏi cty e đang muốn đổi phần mềm kế toán . Mấy a c có thể tư …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *