Có anh chị nào đã đăng ký bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng online cho Sở KH…

Có anh chị nào đã đăng ký bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng online cho Sở KHĐT chưa ạ, em đang bị vướng ở chỗ tạo hồ sơ xong rồi, không biết nộp thế nào, anh/chị nào biết chỉ giúp em được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào đã đăng ký bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng online cho Sở KH…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *