nhờ các bác tư vấn! mình vừa làm chuyển địa điểm kinh doanh của cty xong và được…

nhờ các bác tư vấn!
mình vừa làm chuyển địa điểm kinh doanh của cty xong và được đồng ý rùi
vậy mai lên sở kế hoạch cần mang theo giấy tờ gì ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

One thought on “nhờ các bác tư vấn! mình vừa làm chuyển địa điểm kinh doanh của cty xong và được…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *