Mn ơi , cho em hỏi xíu: Sắp tới ngày 2/9 rồi, bên em đang làm công văn đề nghị …

Mn ơi , cho em hỏi xíu:

Sắp tới ngày 2/9 rồi, bên em đang làm công văn đề nghị Liên đoàn lao đông duyệt cho bên em thưởng lễ 2/9 cho NV . Nhưng do bên em chỉ mới hoạt động và cũng chỉ mới đóng KPCD từ t5+6+7 là 1.300.000 đ, mà theo quy định là bên em chỉ được sử dụng < 66% x 1.300.000 x 70% , tức khoảng 600.000đ ( 5 nhân viên, nên chia ra mỗi người được thưởng khoảng 120k), quá ít. Vậy mọi người cho em hỏi, em có thể thưởng cho nhân viên : - 120k : tiền thưởng từ KPCD - 180K : tiền thưởng sẽ trích vào chi phí hoạt động của DN( N 642/ C334) Em làm như vậy có được không? Em đang nhứt đầu cái KPCĐ quá!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mn ơi , cho em hỏi xíu: Sắp tới ngày 2/9 rồi, bên em đang làm công văn đề nghị …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *