Có Anh (Chị) nào có mẫu biên bản thỏa thuận về việc bồi thường do vi phạm hợp đồ…

Có Anh (Chị) nào có mẫu biên bản thỏa thuận về việc bồi thường do vi phạm hợp đồng không ạ. Cho em xin mẫu được không ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *