Bác nào có kinh nghiệm khi đội quản lý thị trường đến kiểm tra ko chỉ e mới. San…

Bác nào có kinh nghiệm khi đội quản lý thị trường đến kiểm tra ko chỉ e mới. Sang tuần cửa hàng của e bị kiểm tra rồi. Em kinh doanh về văn phòng phẩm các bác ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Bác nào có kinh nghiệm khi đội quản lý thị trường đến kiểm tra ko chỉ e mới. San…”

  • VPP mà cũng ktra kinh vậy ah bạn, nói chung tới thì kiểu gì cũng bắt lỗi, bạn cứ chuẩn bị phong bì vào đó, tại thưc chất mjh vi phạm mới sợ, còn lâu lâu các bác ý đi 1 chút thôi mà, bên mjh dược phẩm cũng vậy thôi, k sao đâu, mà có sai phạm thì các bác ý cũng nhắc nhở thôi, chứ k lm gì đâu

  • Hóa đơn đầu vào-ra, giá niêm yết, đưa phong bì, cty e cũng mới ktra, họ bắt nhiều lỗi, cuối cùng phạt giá ko dán lên từng sp. :)) mất tổng 2tr5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *