Các bác ơi! E thấy mình hơi bị kém trong khoản đọc cv . Mọi người giúp e tóm tắt…

Các bác ơi! E thấy mình hơi bị kém trong khoản đọc cv . Mọi người giúp e tóm tắt đoạn này với. Sao e thấy nó loằng ngoằng quá. Cái đoạn ” đối tượng k chịu thuế Gtgt” với ” k phải kê khai, tính nộp thuế ” khác gì nhau ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các bác ơi! E thấy mình hơi bị kém trong khoản đọc cv . Mọi người giúp e tóm tắt…”

  • Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng nông lâm nghiệp chưa qua chế biến mức thuế suất 5%. Đây là mặt hàng người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế nên: Nếu người mua hàng yêu xuất hóa đơn thì bạn phải xuất thuế GTGT 5%,còn đơn vị mua hàng chỉ yêu Cầu bảng kê thu mua hàng nông sản thì không phải kê khai tính thuế. Mức 10% khi là mức bạn xuất hóa đơn của dịch vụ thuế suất cho đối tượng dịch vụ không phải hàng nông sản.

  • Theo em được giải thích cho hiểu: ĐT không chịu thuế nhưng vẫn phải kê khai thuế (nộp tờ khai thuế, ts 0%); không phải kê khai và tính nộp thuế có nghĩa là nó là mặt hàng miễn thuế (k phải nộp tờ khai thuế, k phải tính và nộp tiền thuế)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *