Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ! Công ty em phải trả phí 2.000$ cho công ty mẹ Hà…

Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ!
Công ty em phải trả phí 2.000$ cho công ty mẹ Hàn Quốc phí sử dụng phần mềm làm invoice và các bill xuất nhập khẩu.
Trong 2000$ đó tính thuế nhà thầu và VAT như thế nào ạ?
??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ! Công ty em phải trả phí 2.000$ cho công ty mẹ Hà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *