Anh chị cho e hỏi chút ạ E làm kế toán trường học. E gặp pải chút vấn đề như sau…

Anh chị cho e hỏi chút ạ
E làm kế toán trường học. E gặp pải chút vấn đề như sau ạ
Giáo viên nghỉ thai sản từ t2/2017 – hết t7/2017. Trong thời gian này đến t7/2017 mức lương cơ bản có tăng lên 1.300.000 đ. Vậy pần truy lĩnh do tăng lương cơ bản thì do bên BHXH chi trả hay bên ngân sách chi trả ạ. E đi hỏi cả 2 bên thì 2 bên đùn đẩy cho nhau ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho e hỏi chút ạ E làm kế toán trường học. E gặp pải chút vấn đề như sau…”

  • Theo e đc biết thì nếu truy lĩnh thai sản do tăng lương cơ bản thì BHXH chi trả,còn truy lĩnh lương thì ngân sách chi trả. Mà nghỉ thai sản thì đâu đc hưởng lương đâu ạ. Tốt nhất chị cứ hỏi kỹ lại bên BH đi ạ

  • Lương hưởng chế độ thai sản là bình quân lương của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ thai sản, mà thời gian 6 tháng kia chưa tăng lương CB vì thế ko có căn cứ gì để được truy lĩnh cả. Khi nào người lao động đi làm lại thì báo tăng và tăng ở mức lương đóng bảo hiểm mới thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *