Nhà mình cho em hỏi. Công ty tạm ngừng hoạt động 1 năm bát bầu từ ngày 1/8/2017 …

Nhà mình cho em hỏi. Công ty tạm ngừng hoạt động 1 năm bát bầu từ ngày 1/8/2017 thì phải làm BCTC nộp luôn hay vẫn đợi đến cuối năm? Nếu lam luôn thì trên HTKK đã có mẫu BCTC theo tt 133 chưa? Em vẫn khai thuế trên HTKK3.4.2 .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

One thought on “Nhà mình cho em hỏi. Công ty tạm ngừng hoạt động 1 năm bát bầu từ ngày 1/8/2017 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *