bác nào ở trong hội đã làm thủ tục giải thể công ty rồi ạ. Chỉ cho em với ạ. Tha…

bác nào ở trong hội đã làm thủ tục giải thể công ty rồi ạ. Chỉ cho em với ạ. Thanks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

5 thoughts on “bác nào ở trong hội đã làm thủ tục giải thể công ty rồi ạ. Chỉ cho em với ạ. Tha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *