Helppppp Ai giúp e với ạ Ai team view làm và nộp báo cáo trắng giúp em với ạ Cty…

Helppppp
Ai giúp e với ạ
Ai team view làm và nộp báo cáo trắng giúp em với ạ
Cty e chưa phát sinh gì cả, nay sắp hết hạn ai làm giúp e với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

One thought on “Helppppp Ai giúp e với ạ Ai team view làm và nộp báo cáo trắng giúp em với ạ Cty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *