Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em mới làm kế toán , hôm nay em viết hóa đơn như…

Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em mới làm kế toán , hôm nay em viết hóa đơn nhưng xé khỏi cuống rồi chưa gửi cho khách thì phát hiện bị sai. Giờ em phải xử lý hóa đơn đó như nào ạ. Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi chút. Em mới làm kế toán , hôm nay em viết hóa đơn như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *