Mọi người giúp e với ah, e ko nộp được báo cáo ah, nó toàn như vậy…

Mọi người giúp e với ah, e ko nộp được báo cáo ah, nó toàn như vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người giúp e với ah, e ko nộp được báo cáo ah, nó toàn như vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *