Mọi người cho e hỏi với ạ, Cty vừa hoàn thành quyết toán thuế vào tháng 5, ngoài…

Mọi người cho e hỏi với ạ,
Cty vừa hoàn thành quyết toán thuế vào tháng 5, ngoài các khoản truy thu, phạt, Cty em còn bị giảm thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau.
Bây giờ e đang làm báo cáo thuế gtgt quý 2, e điền số tiền thuế GTGT điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai rồi. Nhưng liệu em có phải lập tờ khai Bổ sung điều chỉnh 01/KHBS ko ạ? nếu lập thì lập cho quý 1 có hợp lý ko? Trong phần lý do điều chỉnh e sẽ ghi: “Điều chỉnh giảm theo quyết định quyết toán số …. ”
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi với ạ, Cty vừa hoàn thành quyết toán thuế vào tháng 5, ngoài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *