Nhà mình có ai nộp tờ khai quyết toán thuế tndn 2016 vào ngày 1/4/2017 nhận được…

Nhà mình có ai nộp tờ khai quyết toán thuế tndn 2016 vào ngày 1/4/2017 nhận được quyết định phạt chậm nộp 700k ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Nhà mình có ai nộp tờ khai quyết toán thuế tndn 2016 vào ngày 1/4/2017 nhận được…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *