Hỏi về hóa đơn điện tử Chào cả nhà cho em hỏi về hóa đơn điện tử ạ! Gần đây em n…

Hỏi về hóa đơn điện tử
Chào cả nhà cho em hỏi về hóa đơn điện tử ạ!
Gần đây em nhận được một số hóa đơn điện tử trên hóa đơn không có dấu, ký gì. em chưa biết cách nào để phân biệt đó là hóa đơn hợp lệ và làm thế nào để tra cứu nó. Ai biết chỉ cho em với ạ!
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *