Cả nhà cho em hỏi. Giờ em muốn lọc các công đoạn theo tên 1 nhân viên thì dùng h…

Cả nhà cho em hỏi. Giờ em muốn lọc các công đoạn theo tên 1 nhân viên thì dùng hàm nào .
Lọc sang 1 sheet khác ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi. Giờ em muốn lọc các công đoạn theo tên 1 nhân viên thì dùng h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *