Cả nhà ơi cho em hỏi với. Cty em chuyển quận hồi tháng 5, hóa đơn sử dụng tới th…

Cả nhà ơi cho em hỏi với. Cty em chuyển quận hồi tháng 5, hóa đơn sử dụng tới thời điểm chuyển quận em đã báo cáo với cơ quan củ rồi vậy tới cuối quý em có phải cộng sô hd sử dụng cả quý để báo hay chỉ báo những hd tiếp theo cho quan quản lý mới. Em cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *