Mn ơi cho mình hỏi chút. Mình là bên thương mại mặt hàng tôn trong sổ sách của m…

Mn ơi cho mình hỏi chút. Mình là bên thương mại mặt hàng tôn trong sổ sách của mình là kg giờ viết hóa đơn khách yêu cầu viết đơn vị tính kg (mở ngoặc là mét) như vậy có được không đây là trường hợp mình gặp đầu tiên. Theo mình hiểu thì khi viết hóa đơn tên hàng hóa, dịch vụ (mình có thể mở đóng ngoặc ghi thêm cho khách ví dụ 100 mét giá 70.000 đ) nhưng bên cột đơn vị tính số lượng đơn giá thì không thể (đóng mở ngoặc) mong cả nhà chỉ giúp.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *