Các bác cho e hỏi tý gửi báo cáo thuế tra cứu phần tờ khai trên mạng tải xuống đ…

Các bác cho e hỏi tý gửi báo cáo thuế tra cứu phần tờ khai trên mạng tải xuống được bình thường, còn phần thông báo bị lỗi như thế này có phải gửi lại hồ sơ không nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *