Các Anh chị cho em hỏi ạ: Tháng 12/2016, Em gửi tờ khai bổ sung tháng 2/2016 lần…

Các Anh chị cho em hỏi ạ:
Tháng 12/2016, Em gửi tờ khai bổ sung tháng 2/2016 lần 2 nhưng lại ngu không sửa thành lần 2 mà vẫn để lần 1( lần 2 nộp ngay gần kề lần 1) .số chênh lệch lần 2 em đã điền vào chỉ tiêu 38 của tháng 11/2016.lần 1 và lần 2 lệch một ít.
Bây giờ em nộp lại tờ khai bổ sung tháng 2/2016 lần 2 thì:
1. chỉ nộp lại bổ sung và tờ khai quý 2/2017 làm như bình thường vì chênh lệch đã điền hết vaò tờ khai Tháng 11/2016.
2.nộp lại bổ sung lần 2 của Tháng 2/2016 và bổ sung lần 1 của tháng 11/2016 với số lệch ở 38 chỉ bằng số ở tờ khai bổ sung lần 1 đã nộp. Nộp tờ khai bổ sung của Quý 1/2017 do số dư bị ảnh hưởng. Còn phần lệch giữa tờ khai bổ sung lần 1 và 2 cùa Tháng 2/2016 cho vào chỉ tiêu 38 của Quý 2/2017.
Phải làm 1 hay 2 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *